Gambaran Budaya India Dalam Cerpen – Bahagian 3

Baca bahagian sebelumnya di sini.  Cerpen “Perkahwinan” dalam antologi Bermulanya di Sini (1991)...