Kaum India dan Sastera Kebangsaan — Bahagian 5

Sila baca dari Bahagian 1 terlebih dahulu.  Berita bertajuk “Veteran Journalist NS Maniam Dies”...