Kaum India dan Sastera Kebangsaan — Bahagian 3

Sila baca dari Bahagian 1 terlebih dahulu.  Dalam bidang Sastera Kebangsaan, G. Soosai dikenali...