Sila baca dari Bahagian 1 terlebih dahulu. 

Sesungguhnya, jumlah penulis kaum India yang menghasilkan karya Sastera Kebangsaan pada tahun 1990-an tidak ramai. Namun begitu, sumbangan mereka amat bermakna kerana mampu “memperkaya dan mempelbagaikan tema dan persoalan dalam karya sastera Malaysia” serta menjadi “penggambar citra budaya [kaum] masing-masing” (Dewan Sastera, Februari 1997).

Mohamad Saleeh Rahamad yang mengkaji penglibatan penulis Bukan Melayu turut mengaku, penulis kaum India kurang prolifik. Beliau menyebut G. Soosai dan Joseph Selvam sebagai “generasi awal” tahun 1960-an dan 1970-an. Manakala tahun 1980-an menyaksikan ketandusan sehingga muncul penulis generasi baharu iaitu Saroja Theavy Balakrishnan dan Uthaya Sankar SB yang dilihat telah meletakkan “mercu tanda pada peta penulis [kaum] India” pada tahun 1990-an (Dewan Sastera, Januari 2003).

  • Save

Faktor penguasaan bahasa dan kefasihan berbahasa dilihat oleh Zahrah Ibrahim (Dewan Sastera, Julai 1983) sebagai faktor pendorong utama penglibatan penulis Bukan Melayu dalam Sastera Kebangsaan. Penyertaan golongan penulis kaum India — iaitu Sasterawan Kavyan — dalam Sastera Kebangsaan sebenarnya membantu memperkayakannya. 

Menurut Saravanan P. Veeramuthu yang membentangkan kertas kerja pada Seminar Sehari Isu-isu Mutakhir Kesusasteraan Melayu Moden (2018), selain mengurangkan unsur “kemelayuan”, golongan Sasterawan Kavyan juga memberikan sumbangan besar kepada “proses evolusi kesusasteraan Melayu menjadi kesusasteraan kebangsaan yang beridentiti Malaysia.” 

Chong Fah Hing dalam buku Cerpen Mahua dan Cerpen Melayu (2006) membuat penelitian bahawa perkembangan positif penulis Bukan Melayu dalam Sastera Kebangsaan pada tahun 1980-an turut disebabkan sokongan penerbit, institusi kewangan, agensi kerajaan, persatuan penulis, universiti awam, dan khalayak pembaca.

  • Save

Contoh terbaik adalah Hadiah Cerpen Malayan Banking-DBP yang dianjurkan mulai 1988 sebagai usaha menggalakkan penulis Bukan Melayu menghasilkan karya Bahasa Malaysia. Bermula tahun 1992, ia dikenali sebagai Hadiah Cerpen Maybank-DBP. Pada penelitian Chong Fah Hing, pertandingan ini membuka ruang kepada kelompok penulis Bukan Melayu “mengadu nasib” dan muncul sebagai penulis yang diiktiraf dalam Sastera Kebangsaan.

Sesungguhnya, kehadiran penulis Bukan Melayu yang terlibat dalam Sastera Kebangsaan membawa perubahan positif yang mampu menarik minat khalayak pembaca dan para pengkaji. Hakikat ini turut diakui Jais Sahok yang membentangkan kertas kerja pada Simposium Penulis Pelbagai Kaum I (1999).

Katanya: “Oleh sebab sastera Melayu di Malaysia lebih berfokus kepada sastera (orang) Melayu oleh orang Melayu, maka pemanfaatan novel [dan cerpen] oleh penulis Bukan Melayu sekali gus memberikan kita pengalaman baru, luas, bercapah, menyeluruh tentang rupa bangsa yang membentuk komponen penduduk negara ini.” 

  • Save

Hal ini selaras dengan pendirian Kumpulan Sasterawan Kavyan (Kavyan) bahawa golongan penulis kaum India yang menghasilkan Sastera Kebangsaan lebih mengetahui, mengenali dan memahami budaya, pemikiran dan cara hidup komuniti India. Maka, karya yang ditulis oleh mereka lebih berjaya dan mampu membantu khalayak pelbagai kaum mengenali dan memahami budaya, pemikiran, permasalahan dan cara hidup komuniti India di Malaysia.

Sewaktu menjadi Ahli Lembaga Pengelola Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP), Ismail Hussein (Dewan Sastera, Jun 1982) pernah membayangkan, dunia sastera Melayu yang “sekian lama terkurung dalam tradisi alam pemikiran Melayu-Islam” akan turut menjadi medium bagi pengucapan budaya Cina, India, Buddha, Hindu dan Kristian selepas tahun 1990-an.

Maka, siri tulisan ini seterusnya akan berusaha memperkenalkan sebahagian Sasterawan Kavyan yang menyerlah dan memberi sumbangan kepada Sastera Kebangsaan menjelang, bermula, dan selepas tahun 1990-an. 

Baca Bahagian 9. 

Kaum India dan Sastera Kebangsaan — Bahagian 9