Kaum India dan Sastera Kebangsaan — Bahagian 6

More Sila baca dari Bahagian 1 terlebih dahulu.  Dalam majalah Pelita Bahasa terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP), dari keluaran Mac 1998 hingga Januari 2000, seorang individu bernama Belham K menulis siri rencana berkaitan penterjemahan. Nama sebenar penulis berkenaan ialah Belaetham Kalimuthu, tetapi beliau menulis menggunakan nama Belaetham K, Belham K, dan K.B. Tham. Beliau … Continue reading Kaum India dan Sastera Kebangsaan — Bahagian 6