Kaum India dan Sastera Kebangsaan — Bahagian 12

Sila baca dari Bahagian 1 terlebih dahulu.  Ada beberapa lagi penulis kaum India yang muncul dalam peta penulisan Bahasa Malaysia, tetapi kemudian hilang — sama ada tidak dapat dikesan, atau sudah tidak lagi menghasilkan karya. Kathirasan Doraisamy lahir di Batu Caves, Selangor pada tahun 1963. Beliau belajar di Jabatan Pengajian Melayu, Universiti Malaya sebelum menjadi … Continue reading Kaum India dan Sastera Kebangsaan — Bahagian 12