Kaum India dan Sastera Kebangsaan — Bahagian 1

More Sastera Kebangsaan merujuk kepada karya kesusasteraan yang dihasilkan oleh rakyat Malaysia dan ditulis menggunakan Bahasa Malaysia. Satu lagi ciri penting konsep Sastera Kebangsaan terletak pada penglibatan penulis pelbagai kaum yang menulis tentang keunikan budaya, adat, pemikiran, agama, kepercayaan dan sebagainya berkaitan kaum, keturunan atau etnik yang diwakili. Selain daripada orang Melayu, sesungguhnya kaum Cina dan India, keturunan Siam, Orang … Continue reading Kaum India dan Sastera Kebangsaan — Bahagian 1