Author: Uthaya Sankar SB

Megha Duta – Bahagian 1 Oleh: Uthaya Sankar SB

“Where Ramagiri’s shadowy woods extend, And those pure streams where Sita bathed, descend; Spoiled of his glories, severed from his wife, A banished Yacsha passed his lonely life; Doomed by Cuvera’s anger to sustain Twelve tedious months of solitude and pain.” Terjemahan di atas dilakukan oleh Horace Hayman Wilson dalam The Megha Duta or Cloud Messenger: A Poem in the Sanscrit Language (1814). Megha Duta adalah antara puisi Sanskrit yang paling diraikan, dan dihasilkan oleh Kalidas @ Kalidasa @ Kalidasan, iaitu antara penyair penting dalam sastera Sanskrit di India. Dari segi bahasa kamus, “duta” merujuk kepada wakil yang dilantik...

Read More

PENDAPAT | Penulis Paling Dibenci

Saya sering ditanya mengapa saya menulis esei, cerpen dan novel menggunakan Bahasa Malaysia, sedangkan kebanyakan hasil tulisan saya mengangkat nilai budaya dan kehidupan watak-watak kaum India. Pertanyaan ini datang daripada pelbagai pihak. Misalnya, seorang penolong editor sebuah majalah pernah membuat tuduhan kononnya saya sengaja menulis cerpen Bahasa Malaysia dalam usaha menyebarkan unsur agama Hindu kepada khalayak pembaca Melayu. Di sisi yang lain pula, pencinta dan “pejuang” Bahasa Tamil mempersoalkan keperluan saya menulis mengenai aspek budaya orang Tamil dalam “bahasa asing”. Kononnya, jika saya mahu mendidik pembaca kaum India mengenai budaya India, maka saya sepatutnya menulis dalam Bahasa Tamil. Selain...

Read More

Support Creatives

Turn off your ad-blocker